Archief | Donderdag 28 februari 2013 - 18:02 | Bron: Anieuws

Geeft St Jacobskerk haar geheimen prijs?

archeologische opgravingen in St Jacobskerk

Archeologen graven in St Jacob, de Middeleeuwse kerk met de robuuste toren met plat dak in de St Jacobstraat, tussen de Lange Nieuwstraat en de St Jacobsmarkt. Enkele skeletten en muurrestanten zijn nu zichtbaar. Op vrijdag 1 maart kunnen ge´nteresseerden eenmalig de opgravingen gaan bekijken en krijgen ze deskundige uitleg van de stedelijke dienst archeologie van Antwerpen.

Wat valt er te zien ?

In de sleuven in de dwarsbeuk en tussen de pijlers van de midden- en zijbeuk werden muren en skeletten gevonden.

Vooral de massieve muurresten, die ouder zijn dan de kerk zelf, roepen vragen op naar de oorsprong ervan. Het zouden resten kunnen zijn van de vroegere gotische St Jacobskapel die in de 15e eeuw op dezelfde plek werd gebouwd, of van het gasthuis voor pelgrims dat nog vroeger, voor 1400, door het St Jacobsbroederschap ter plaatse werd opgericht. Er wordt ook gedacht aan een restant van de 14e eeuwse (derde) stadsomwalling. Het gasthuis werd immers opgericht om de pelgrims buiten de toenmalige stadsmuren op te vangen.

Er zijn sporen van kerkbegravingen, beenderen en schedels blootgelegd. En men vond ook een stenen schapenkop, en ander materiaal in het ophopgingsmateriaal toen de kerkvloer in de 19e eeuw werd verhoogd.

Bezoek aan de opgravingen

Enkel op vrijdag 1 maart 2013 kan men de opgravingen komen bekijken. De gratis rondleidingen olv archeologen vinden plaats van 14 tot 16u. Ingang langs de zijkant in de Lange Nieuwstraat n░ 73. Laatste bezoek start op 15u30. Reserveren is niet nodig. De volgende week gaan de sleuven terug dicht.


Totaalrestauratie van de St Jacobskerk

Deze 1e fase van archeologische opgravingen kaderen in de restauratiewerken van de kerk. Voorheen werd het dak reeds onder handen genomen, en nu begint men aan de binnenkant onder leiding van architect RŘtger Steenmeijer. Half maart worden de leidingen van een klimaatinstallatie gelegd die de schat van maniŰristische en barokkunstwerken moeten beschermen tegen grote temperatuurschommelingen. In een 2e fase wordt er ook nog gegraven in het koor van de kerk.

In 2013 zal ook nog de electrische installatie en verlichting worden vernieuwd, het dak van de noordelijke zijbeuk worden hersteld, en zullen de 5 historische glas-in-loodramen worden teruggeplaatst.

Een kerk met geschiedenis

De 16-17e eeuwse St Jacobskerk is de laatste rustplaats van barokschilder Rubens en de plaats waar vele pelgrims op weg naar Santiago de Compostella halt hielden. St Jacob wordt vaak de Antwerpse kerk met de rijkste en mooiste (barok)aankleding genoemd. Het was aanvankelijk de parochiekerk van de rijke burgers uit de omgeving die de kerk sponsorden. Men heeft er bijna 170 jaar aan gebouwd. De toren moest nog hoger reiken dan die van de OLV-kathedraal, maar door geldnood is men niet verder geraakt dan 50 meter, en maakte een plat tentdak een einde aan dit gedurfd plan. Terwijl de meeste kerken hebben geleden onder de Franse bezetting op het einde van de 18e eeuw, waarbij de inboedel van de meeste Antwerpse kerken werd verkocht of geroofd, bleef St Jacob hiervan gespaard. De toenmalige pastoor Mortelmans legde immers de eed van trouw af aan de Franse republiek, en de Fransen lieten de kunstwerken van de kerk ongemoeid.

Topjaren archeologie in Antwerpen op komst

De Scheldekaaien, de verkaveling van het Nieuw Zuid enz., de archeologen hebben in Antwerpen de komende jaren nog werk voor de boeg. Door de nieuwe wetgeving van het onroerend erfgoed en archeologie zal het onderzoek meer worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven onder wetenschappelijk advies en co÷rdinatie van de stedelijke dienst archeologie. Het nieuwe stadsbestuur wil bovendien ijveren voor een betere ontsluiting van het Antwerps erfgoed. Nieuwbakken schepen Rob Van de Velde (N-VA) bevoegd voor onroerend erfgoed, werkt aan een samenwerking met de faculteit geschiedenis van de UA en zoekt met cultuurschepen Heylen (CD&V) naar een goede locatie om waardevolle archeologische artefacten in Antwerpen te ontsluiten voor het grote publiek.

Antwerpen  |  monumentale kerken  |  geschiedenis  |  archeologie  |  onroerend erfgoed

Zie ook

Citdel van Alva

Donderdag 05 april 2012
Archeologische vondst op t Zuid

Oosters huis of Hansahuis op Hanzestedenplaats

Vrijdag 13 mei 2011
De geschiedenis van de Hanzestedenplaats

Blauwe Toren

Woensdag 17 november 2010
Middeleeuwse Blauwe Toren blootgelegd


Reacties

Registreer of meld je aan om je mening te geven over dit onderwerp.


Zoeken
Uit in Antwerpen: Kalender
Telex

31-03-2016   Bastion van citadel van Alva blootgelegd in tuin van Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Archeologen adviseren "houden" in nieuwe tuin

04-03-2016   Schepen varen weer na loodsenstaking. Havenwerknemers tonen nu wat ze waard zijn om achterstand op te halen. Dat kunnen ze als geen ander.

27-02-2016   27.000 Antwerpenaren bezochten afgelopen feestjaar stadhuis van Antwerpen. Een (Antwerps)museumrecord, en dat voor een levend monument.

Kalender

Het weer in Antwerpen


Meest gelezen

Nieuwste berichten

Zaterdag 14 november 14:14
Sinterklaas hartelijk onthaald in Antwerpen

Maandag 12 januari 10:33
Op 12 januari 2015 is het Verloren Maandag

Dinsdag 18 februari 02:15
Stormloop voor Vredesbrug in Antwerpen

Zaterdag 16 november 07:58
Daar komt de Sint met Zwarte Piet(en)

Zaterdag 02 november 22:56
Antwerpen, tussen Leien en Singel verteld door de stadsgidsen